TIDER OCH PRISER


HÖSTTERMINEN 2019

Det går bra att ställa sig i kö till de grupper som är fulltecknade.

Torsdagar – kursstart 5 september

11.15 – 1-2 år - FULLTECKNAD
13.00 – 5-12 månader - FULLTECKNAD
15.30 – 4-6 år (utan föräldrar)

16.45 - kör 6-9 år - se info nedan!

Fredagar – kursstart 6 september

9.45 – 2-4 år/syskongrupp - FULLTECKNAD
11.15 – 2-4 år/syskongrupp


Rytmikkurserna omfattar 10 tillfällen som ligger i 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46 och 47. Rytmikpasset är ca 40 minuter långt och kursavgiften är 1000 kr. Till grupperna för 2-4 år/syskon kan man anmäla ett eller flera barn - glöm inte ange eventuella småsyskon och deras födelsedatum. Kursavgiften för två barn i samma grupp är 1500 kr. Har man med ett litet syskon som är yngre än 6 månader så betalar man 1200 kr.

När det gäller åldersindelningen så är det barnets ålder vid kursstarten som man utgår ifrån. Om det finns flera alternativ som passar för er så skriver ni det och anger även vilken grupp som är ert förstahandsval.

-------------------------------------------------------------

Barnkör 6-9 år - torsdagar kl 16.45-17.35

Ledare: Sanna Källman och Karin Marmander
Barnkören startar 5 september och terminen omfattar 10 tillfällen. Terminsavgiften är 1200 kr och för ett syskonpar 1700 kr.

För att anmäla er till barnkören - skicka ett mail till Karin på adressen: info@rytmikverkstan.se. Ange namn och födelseår på dig som vill sjunga samt ett mobilnummer och mailadress till en förälder.

Scenisk kör 10-12 år - dag och tid ännu inte spikat.

För att anmäla intresse, skicka ett mail till Karin på adressen: info@rytmikverkstan.se
Ledare: Anci Hjulström, Åsa Johansson, Sanna Källman, Johan Hogenäs och Karin Marmander.