TIDER OCH PRISER


HÖSTTERMINEN 2018

Det går bra att ställa sig i kö till de grupper som är fulltecknade.

Torsdagar – kursstart 6 september

9.45 – 1-2 år FULLTECKNAD
11.15 – 10-18 månader - FÅ PLATSER KVAR
13.00 – 5-12 månader
15.30 – 4-6 år (utan föräldrar) - FULLTECKNAD

17.00-18.00 – Barnkör 6-9 år (Ledare: Karin Marmander och Sanna Källman) Se mer info nedan.

Fredagar – kursstart 7 september

9.45 – 2-4 år/syskongrupp - FULLTECKNAD
11.15 – 2-4 år/syskongrupp - FULLTECKNAD

Rytmikkurserna omfattar 10 tillfällen som ligger i v.36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47 och 49. Rytmikpasset är ca 40 minuter långt och kursavgiften är 950 kr. Till grupperna för 2-4 år/syskon kan man anmäla ett eller flera barn - glöm inte ange eventuella småsyskon och deras födelsedatum. Kursavgiften för två barn i samma grupp är 1400 kr. Har man med ett litet syskon som är yngre än 6 månader så betalar man 1150 kr.

När det gäller åldersindelningen så är det barnets ålder vid kursstarten som man utgår ifrån. Några av grupperna överlappar varandra i ålder. Om det finns flera alternativ som passar för er så skriver ni det och anger även vilken grupp som är ert förstahandsval.

-------------------------------------------------------------

Barnkör för barn mellan 6-9 år - torsdagar kl 17-18
Ledare: Sanna Källman och Karin Marmander

Barnkören startar den 6 september och terminen omfattar 10 tillfällen. Vilka veckor som barnkören ses kommer att meddelas inom kort.
Kursavgiften är 1100 kr och för ett syskonpar 1650 kr.

För att anmäla er till barnkören skickar ni ett mail till Karin på adressen: info@rytmikverkstan.se. Ange namn och ålder på ditt barn samt ett mobilnummer till dig som förälder.