TIDER OCH PRISER

Alla grupper ligger under hösten 2007 på tisdagar.

09.45 Barn under 1 år
11.15 Barn mellan 1 och 2 år
13.00 Barn under 1 år
14.30 Barn mellan 1 och 2 år

Termin innefattar 10 gånger under följande veckor:
v. 36, 37, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50

Terminspriset är 550 kr.